MANIFEST PSOE 2020 DIA INTERNACIONAL CONTRA L’EXPLOTACIÓ SEXUAL I EL TRÀFIC DE DONES, XIQUETES I XIQUETS

Avui 23 de setembre es celebra el Dia Contra la Trata de Persones i l’ Explotació Sexual, el PSOE ha fet públic el seu manifest que fa força per acabar amb aquesta esclavitud i que fa força per l’abolició de la prostitució

El 23 de setembre es commemora el Dia Internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets. Aquesta pràctica, estesa per tot el món, és una manifestació extrema de la desigualtat de les dones i de la seua pobresa en la nostra societat.

El tràfic de dones i de xiquetes amb finalitats d’explotació sexual és un dels més terribles negocis del món, si no el major. Segons dades de Nacions Unides i de la Unió Europea, les dones i les xiquetes representen el 71% de les víctimes de tràfic detectades a tot el món i el 80% de les identificades a Europa occidental; el 95% d’elles acaben explotades per a la prostitució. L’explotació sexual és la forma més comuna d’explotació (59%) seguida del treball forçat (34%). Les dones, a més, es troben entre les més afectades per la pandèmia.

Compartim la crida de Nacions Unides perquè la resposta al COVID-19 i la recuperació posterior a nivell mundial assignen un lloc prioritari a la dignitat humana i els drets humans. Hem de redoblar els esforços per a protegir a les víctimes del tràfic i evitar que les persones vulnerables siguen explotades.

Així mateix, volem reconéixer el treball d’organitzacions i col·lectius que continuen prestant serveis vitals durant la crisi, localitzant a les víctimes i ajudant-les a tindre accés a la justícia, la salut i l’assistència i protección socials, i evitant que es produïsquen més actes d’abús i explotació.

El Partit Socialista es posiciona radicalment del costat de les víctimes i en contra del negoci del sexe, que es nodreix del sofriment, de l’explotació de les dones, xiquetes i xiquets més vulnerables, violant tots els seus drets.

El PSOE s’ha definit reiteradament abolicionista de la prostitució i defensa un model social que lluite per la desaparició de les causes que obliguen les dones a prostituir-se, per ser incompatible amb el model social que proposem, d’igualtat, de respecte a la dignitat de les persones, i de defensa dels drets humans de les dones. La igualtat entre dones i homes continuarà sent inassolible mentre es compren, venguen i exploten a dones, xiquetes i xiquets, prostituint-los. Els estudis i les experiències en altres països ens indiquen que allí on s’ha regularitzat la prostitució ha augmentat la tracta. Per tant, entenem que per a combatre el tràfic de dones, xiquetes i xiquets amb finalitats d’explotació sexual de manera efectiva cal acabar amb la prostitució. Sense prostitució, no hi ha tracta.

Les i els socialistes treballarem per a abolir la prostitució i erradicar el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual, defensar la dignitat de les dones i acabar amb les xarxes i les màfies que es lucren explotant a les dones, xiquetes i xiquets. Hem de protegir i assistir a les víctimes, cooperar amb els països d’origen i conscienciar a la ciutadania que és un comerç il·lícit i una forma d’esclavitud.

Per això, continuarem els treballs que ja hem iniciat en aquests mesos dirigits a aprovar la Llei integral contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual i contra la prostitució. La prostitució és un dels rostres més cruels de la feminització de la pobresa, així com una de les pitjors formes de violència contra les dones.

Les i els socialistes suscitem aquest debat en el Congrés i es va aprovar la nostra proposta -en forma de PNL- per a abolir la prostitució i la tracta. Com va dir en la tribuna la nostra portaveu en el Congrés i Sotssecretària General, Adriana Lastra: “No és possible un país en igualtat mentre convisquem de manera normalitzada amb violacions de drets humans en les carreteres, els parcs, els polígons i els pisos”.

La soscavació de drets i de dignitat de les dones que suposa la prostitució és incompatible amb el feminisme socialista i amb la pròpia democràcia.

“La prostitució no és l’ofici més antic del món, sinó l’esclavitud més antiga i gran de la història”.

Carmen Calvo, Secretària d’Igualtat de la CEF