HISTÒRIA DEL PARTIT SOCIALISTA

El Partit Socialista es va fundar clandestinament a Madrid, el 2 de maig de 1879, concretament en la taberna “Casa Labra”, lloc que va veure nàixer al nostre partit entorn d’un nucli d’intel·lectuals i obrers, fonamentalment tipògrafs, encapçalats per Pablo Iglesias, per la qual cosa el PSOE és el partit polític més antic d’Espanya amb funcionament ininterromput fins a l’actualitat.

El primer programa del nou partit polític va ser aprovat en una assemblea de 40 persones, el 20 de juliol d’aqueix mateix any.

El PSOE va ser així un dels primers partits socialistes que es van fundar a Europa, com a expressió dels afanys i interessos de les noves classes treballadores nascudes de la revolució industrial.

El primer programa del nou partit polític va ser aprovat en una assemblea de 40 persones, el 20 de juliol d’aqueix mateix any. Com a partit obrer i de classe, el PSOE es va adherir a la II Internacional, que agrupava els partits socialistes marxistes fins al seu col·lapse davant la Primera Guerra Mundial.

El PSOE va ser el segon partit socialista i obrer que es va fundar en el celebrant el seu primer congrés a Barcelona en 1888.

La primera representació parlamentària es va aconseguir el 8 de maig de 1910, quan la Conjunció Republicà-Socialista va permetre a Pablo Iglesias obtindre 40.899 sufragis i el títol de diputat a Corts.

Al llarg de la democràcia hi ha hagut tres presidents socialistes: Felipe González Márquez que va governar de desembre de 1982 fins a maig de 1996, José Luís Rodríguez Zapatero abastant del d’abril de 2004 a desembre de 2011 i finalment Pedro Sánchez Pérez-Castejón que governa des del mes d’abril de 2019

ESTRUCTURA ORGÀNICA DEL PSOE

El PSOE s’organitza en diferents estructures flexibles, transparents i que fomenten les diferents vies de participació de militants i simpatitzants. 

Al maig de 2017, el PSOE comptava amb 161.706 militants, mentre que el cos electoral de l’últim procés de primàries (39é Congrés Federal ) va ascendir a 187.815 electors entre militants i afiliats directes del PSOE, militants del PSC, de JSE i de JSC.

Estructura territorial 

Està composta per agrupacions municipals i locals que s’agrupen en federacions provincials, comarcals o insulars, les quals, al seu torn, s’agrupen en partits o federacions de nacionalitat o regió. 

Estructura funcional 

Els congressos són l’òrgan decisori i de màxima representació, el control polític i la direcció l’exerceixen els comités del partit i els òrgans de control, i l’estructura executiva és la Comissió Executiva Federal. 

Estructura sectorial 

Juntament amb l’estructura territorial del partit, el PSOE ha desenvolupat una estructura sectorial complementària per a facilitar i incentivar la participació en la vida política i orgànica en temes d’interés sectorial.