IGUALTAT POSA EN MARXA EL 2N PLA D’GUALTAT D’OPORTUNITATS

La Regidoria d’Igualtat, encapçalada per Vicenta Pérez Barber, posa en marxa el 2n Pla Intern d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes constituint la Comissió d’Igualtat

Ahir, mitjançant la regidoria d’Igualtat, tenia lloc la constitució de la Comissió d’Igualtat que treballarà en l’elaboració del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones del departament de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Altea. Una Comissió de Treball conformada per personal tècnic, sindical i polític.

El 2020 finalitza la vigència del I Pla d’Igualtat adreçat a la plantilla de RRHH municipal i per este motiu des de la regidoria d’Igualtat s’ha procedit a preparar el II Pla amb una nova vigència de 4 anys. Per a això s’ha contractat la consultora Equality Momemtum, Auditoria, Consultoria i Planificació en Igualtat que ja està treballant en la primera fase del Pla que és la de diagnòstic de situació.

La nova Comissió d’Igualtat haurà vetllar pel compliment en l’organització del principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes; informar el personal de l’organització sobre tots els passos que es realitzen per a redactar el II Pla d’Igualtat; sensibilitzar la plantilla sobre la importància d’incorporar la Igualtat d’Oportunitats en la política de la institució i de col·laborar en tot el necessari per a la correcta redacció i implementació del Pla d’Igualtat; validar i aprovar el diagnòstic realitzat; realitzar, examinar i debatre les propostes d’accions derivades del resultat de la diagnosi de situació sobre igualtat d’oportunitats aprovat en el procés de redacció del Pla d’Igualtat; aprovar el Pla d’Igualtat que es posarà en marxa i impulsar la difusió del Pla d’Igualtat i promoure la seua implantació.

Al respecte d’aquesta notícia, la regidora d’Igualta Vicenta Pérez Barber ha afirmat que “el més immediat serà treballar en l’estandardització d’objectius, mesures i accions per seguir incorporant la igualtat real d’oportunitats entre dones i homes de la plantilla municipal, i es realitzarà, a la finalització, l’aprovació definitiva per la Comissió negociadora del Pla d’Igualtat i pel Ple posteriorment “. A més ha resaltat que «aquest Segon Pla d’Igualtat que començarà al 2021 serà vigent al llarg de 4 anys, per que conclourà el pròxim 2024».

Vicenta Pérez Barber també aprofitava l’ocasió per donar les gràcies a la regidoria de RRHH per dur a terme este II Pla d’Igualtat Intern a l’igual que als tècnics, sindicats, polítics i altres treballadors que ajudaran en este procés.