Miguel de la Hoz

MIGUEL DE LA HOZ INFORMA DE L’APERTURA DE PLAÇ PER ACOLLIR-SE A LES AJUDES PER A EMPRESES COMERCIALS

El regidor de Comerç, Miguel de la Hoz, anuncia que ja està obert el termini per a demanar les ajudes a les empreses comercials per al 2021

Miguel de la Hoz ha anunciat que està Obert el termini per a demanar les ajudes a les empreses comercials per al 2021.

El Regidor de Comerç, ha informat que «la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania que es regulen pel que s’estableix en l’Ordre 22/2018, de 22 de novembre d’on hi ha que destacar que hi ha dos línies d’ajudes segons els col·lectius, Emprenem Comerç que va destinada a l’obertura de nous locals i Avalem Comerç als comerços ja establits”.

De la Hoz ha explicat que «en Emprenem Comerç, es consideraran subvencionables les despeses corrents derivades del manteniment d’un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d’una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s’haja desenvolupat activitat econòmica. L’establiment deurà, en el seu cas, obrir-se al públic entre l’1 de febrer i el 30 de setembre de l’exercici en què es convoque l’ajuda. La subvenció serà de fins al 50% amb el límit de 10.000€, sense que en concepte de lloguer se superen els 5.000€ de subvenció».

D’un altra part el regidor ha afirmat que» també hi ha que ressaltar que es
consideraran subvencionables les despeses en:

Estudis de viabilitat, factibilitat comercial, distribució, il·luminació, estalvi energètic i disseny de l’establiment.
Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l’empresa o per a l’inici de l’activitat en l’establiment comercial i, a més, en el seu cas, online» a més de tindre presents com a subvencionables «les despeses de traspàs, únicament del local, satisfets a l’anterior titular, que haurà d’haver-se formalitzat en l’exercici en què es convoque l’ajuda».
Miguel de la Hoz també ha destacat les despeses de lloguer de local reportats des de l’1 de febrer fins al 30 de setembre de l’exercici en què es convoque l’ajuda a més de manifestar que «en Avalem Comerç, es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament per a l’establiment comercial i la implantació de la venda online segura o la seua integració en una plataforma en línia de comerç electrònic. En aquests casos es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d’una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l’establiment. La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l’ajuda serà de fins al 50% amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant, en cada establiment, i en un període de 3 anys».

Cal tindre molt en compte que «el termini per a sol·licitar aquestes ajudes serà des del dia 11 de gener fins al dia 1 de febrer, tots dos inclusivament. Totes les sol·licituds s’hauran de presentar únicament de manera telemàtica» com ha recordat el propi edil qui a més anima al comerç alteà a fer ús d’aquestes ajudes per tal de reactivar l’economia local.

El regidor manifestava que «els interessats poden informar-se contactant amb el Departament de Comerç de l’Ajuntament d’Altea, telefonant al 965841300 o enviant un mail a comercio@altea.es» .