LA REGIDRIA D’EDUCACIÓ PRESENTA EL PROGRAMA GRATUÏT “REFORÇA’T”, CLASSES DE REFORÇ ESCOLAR PER A ESO I BATXILLERAT

Vicenta Pérez, edil d’Educació,  posa en marxa el programa gratuït de reforç escolar “Reforça’t” dirigit a l’alumnat d’ESO i Batxillerat

Vicenta Pérez Barber, regidora d’Educació, ha presentat el programa de reforç escolar dirigit a l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat “Reforça’t”  que tal com ha explicat “aquest programa està enfocat a rebre classes de reforç de les assignatures troncals amb l’objectiu de donar resposta a les seues necessitats formatives a l’haver-se vist afectada la seua trajectòria acadèmica per la pandèmia”.

L’edil de l`área d’Educació ha volgut destacar que “ Les classes del curs “Reforça’t” s’impartiran de manera totalment gratuïta i es duran a terme del 13 d’abril al 18 de juny 2021 en horari de vesprada, amb 2 sessions setmanals per nivell d’una hora de durada  de les que hem preparat dos modalitat per a que els estudiantes puguen escollir entre 2 opcions d’horari” (les modalitats d’horari són les assenyalades a la següent imatge)

Cal destacar que les places són limitades i la selecció es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció en base a les següents directrius: la sol·licitud s’enviarà per mail a auxeducacio@altea.es  i perquè siga vàlida han de constar les dades següents:

  • Nom i cognoms de l’alumne o alumna
  • Curs i centre docent en el qual està matriculat.
  • Telèfon de contacte.
  • Horari escollit.

Tal com Vicenta Pérez ha informat “des de l’àrea d’educació, atenent a l’ordre d’inscripció i a la correcta aportació de les dades inicials sol·licitats, es confirmarà la plaça i per assistir a les classes s’haurà de lliurar full de sol·licitud emplenada i signada pels pares o tutors abans de la data de inici de les mateixes a més  els assistents s’han de comprometre a assistir puntualment a les classes programades i 3 faltes d’assistència no justificades implicarà la baixa en el citat curs optant a esta plaça els inscrits i inscrites en el llistat de reserva”.

Reforça’t s’impartirà de manera gratuïta perquè , com la regidora ha avançat, “este programa d’activitats està subvencionat per la Conselleria d’Educació en el marc destinat a la realització d’activitats extraescolars dirigides a la població escolar per compensar els efectes negatius del confinament a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19”

Per últim Vicenta Pérez ha remarcat que “com en totes les activitats que es realitzen s’aplicaran els protocols de prevenció davant el Covid-19 i la programació quedarà supeditada a l’evolució de la pandèmia”.