LA GESTIÓ REALITZADA DES DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL SUPERA EL MILIÓ D’EUROS AL 2021

El regidor de Benestar Social, José Luís León Gascón, anuncia que la gestió del seu departament en ajudes econòmiques al 2021 ha sigut de 1.080.000€

El balanç de la gestió en ajudes econòmiques, serveis i programes que durant el 2021 al departament de Benestar Social marca  1.080.000€. en ajudes econòmiques tal com ha anunciat el redor de l’àrea José Luís León Gascón, qui a més manifesta que “ Serveis Socials no només tramita ajudes econòmiques, sinó que posa a disposició del ciutadà molts altres programes i serveis l’essència dels quals és procurar el benestar de les persones i famílies. Un objectiu per al qual, en este departament hi treballen de manera directa 21 persones i el propi edil”

Aquest departament està coordinat per Braulio Cencerrado qui mostrava la seva satisfacció pel treball al llarg de l’any 21 “hem treballat estretament amb les institucions per poder oferir un millor servei a les persones usuàries de Benestar Social, a més ens hem gestionat escrupolosament totes les subvencions i ajudes perquè som molt conscients de que redunden en el bé de la ciutadania, especialmente dels col.lectius més vulnerables”.

León ha vulgut destacar que “el departament de Benestar Social s’ha vist incrementat al 2021, amb un treballador social més, una assessora jurídica a temps complet, una tècnica per a l’oficina PANGEA i n’estan previstes d’altres incorporacions a l’any en curs”.

D’igual manera, el regidor ha volgut donar les gràcies a tot l’equip del departament que presideix afirmant que  “vull agrair tota la tasca realitzada pels treballadors i treballadores d’aquest departament perquè sense ells, la seua implicació i el seu bon tarannà seria impossible realitzar una feina tan bona com la que es fa, que no deixa cap alteà o alteana sense atenció gràcies a la seva dedicació i implicació”.

El regidor ha informat que “el 2021 ha sigut un any de canvis importants, ja que s’ha aconseguit un Contracte-Programa 2021-2024 amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives pel qual el departament de Serveis Socials ha obtingut una subvenció de 750.000€ anuals; dels quals el 70% va destinada a la despesa de personal i el 30% restant a la implantació de programes”. A més també ha destacat altres punts com “l’elaboració del I Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social i l’ampliació del departament de Serveis Socials amb la redistribució d’espais del Centre Social, la dotació de mobiliari per als mateixos i equips informàtics; la participació al Pla d’Ocupació Municipal juntament amb l’Empresa Pública, que ha permès la contractació de 40 alteans i alteanes durant el 2021 i a més, el foment del teixit associatius a través de les subvencions nominatives atorgades a 9 entitats del municipi que col·laboren amb el Consistori”.

Braulio Cencerrado, coordinador d’àrea, el que ha enumerat les inversions més destacades “si hem de fer valoració de les inversions més importants hem de citar les  ajudes econòmics per valor de 191.000€; ha destinat 88.000 euros a despeses d’habitatge, 75.000 a la cobertura de necessitats bàsiques; 22.000 euros al pagament de subministraments de gas, llum i aigua i ha expedit vals d’alimentació per valor de 50.000€”.

El propi coordinador ha destacat també la tramitació d’unes 500 ajudes i 139 expedients de la Renda Valenciana d’Inclusió. “S’han atès 70 dones per violència de gènere durant el 2021, un 50% de les quals acudien al departament per primera vegada; s’han atès 66 joves i menors en situació de risc o vulnerabilitat per diferents motius i s’ha procurat que 83 menors poguessen assistir a activitats d’estiu que incloïen esmorzar i dinar”. Ha apuntat el Coordinador de Serveis Socials, que ha afegit que “a l’oficina d’atenció a migrants, PANGEA, s’han dut a terme 245 atencions de 25 nacionalitats diferents, la majoria procedents de Rússia, Colòmbia, el Marroc i el Nepal. Així com s’ha reduït el temps d’espera als informes que s’emeten per a la reagrupació de famílies i per obtenir el permís de residència”.

Respecte a la Unitat Preventiva de Conductes Addictives, UPCCA,Braulio  Cencerrado ha indicat “la realització de tallers destinats a alumnes de Primària i Secundària. En total s’han impartit 17 tallers a col·legis i instituts d’Altea. Tallers en què s’han tractat les conseqüències i els efectes del consum de tabac i alcohol; l’ús i el perill d’Internet; els mites del cànnabis; prevenció en apostes i jocs on line, entre d’altres; a més de l’assessorament a pares i professors”.

A més també ha volgut reamrcar  un altre sector poblacional “vull destacar també col.lectius tan importants coms el de la gent gran, persones amb diversitat funcional i persones dependents, s’han invertit 325.000 € al Servei d’Ajuda a Domicili, SAD, l’ajuda que este servei presta en benefici de l’autonomia perquè estes persones no hagen de canviar els seus hàbits i veure’n alterat l’entorn social. En total, s’han atès 138 persones a domicili. En relació amb això, cal destacar que des del Servei de Promoció de l’Autonomia, s’han tramitat 144 noves sol·licituds de reconeixement de dependència al llarg de l’exercic”i.

Finalment, Braulio Cencerrado ha volgut agrair a tot el departament de serveis socials “la seua implicació i compromís pel benestar i millora de la qualitat de vida de la ciutadania alteana, sent l’equip de professionals la peça imprescindible, necessària i fonamental de tot l’engranatge del sistema públic dels serveis socials”.

Estos i altres serveis més personalitzats són els que el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Altea ha prestat durant el 2021 amb un munt econòmic de més d’un milió d’euros. Quantia que per a este 2022 es veurà incrementada en 400.000€, per la qual cosa el pressupost de l’àrea per a este any és de gairebé 1,5 milions d’euros de diners municipals, més les subvencions supramunicipals que puguen arribar. Ha conclòs el regidor d’àrea, José Luis León Gascón.