EL REGIDOR DE COMERÇ RECORDA QUE EL II PLA PARÈNTESI POT SOL.LICITAR-HO QUALSEVOL AUTÒNOM D’ALTEA INDEPENDENTMENT DE LA SEVA ACTIVITAT

Miguel de la Hoz explica que “només han de justificar una caiguda d’almenys un un 20% d’ingressos l’any 2020 respecte a 2019”

El regidor de Comerç Miguel de la Hoz, ha volgut realitzar una crida a tots els autònoms, pimes i microempreses d’Altea perquè sol·liciten l’ajuda del Pla Parèntesi en la seua segona fase. De la Hoz ha destacat que “és molt important que se sàpia, que en aquesta ocasió, pot sol·licitar-la qualsevol autònom, empresa o microempresa de menys de 10 treballadors que puguen justificar que van tindre almenys un 20% menys d’ingressos l’any 2020 respecte a 2019”. L’edil ha volgut deixar clar que pot sol·licitar-se “independentment de qual siga la seua activitat, simplement per ser autònom, o tindre una pime o microempresa poden sol·licitar i cobrar aquestes ajudes justificant aqueixa caiguda d’ingressos. L’objectiu d’aquestes ajudes és que puguen arribar a tots”.

Miguel de la Hoz va explicar que es té de termini “fins al 15 de juliol i ha de fer-se telemàticament en la pàgina de l’Ajuntament d’Altea entrant en la pestanya de la *Seu Electrònica. És molt senzill, allí apareix un botó amb el nom de tramitació ajudes parèntesi. Cal entrar ací i aportar la documentació. Si després falta alguna cosa, ens posarem en contacte o si es té algun dubte es pot cridar a l’Ajuntament per a preguntar i poder solucionar-lo”.

De la Hoz va voler recordar que “en la primera remesa d’aquest Pla Parèntesi sí que és cert que calia tindre una activitat concreta i estar dins d’uns CNAE. En aquesta ocasió no. Ací té dret tot empresari, autònom etc, independentment la seua activitat. Només es demana poder justificar aqueixa caiguda d’ingressos. És l’única cosa que es demana per a poder ajudar a tots els autònoms alteans que s’han vist afectats per la pandèmia reduint els seus ingressos en 2020”.

Les sol·licituds només es podran tramitar per la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Altea https://altea.sedelectronica.es/info.1 on apareixerà com a tràmit destacat, amb el nom: “Ajudes Parèntesi II Altea Segon Repartiment” .

Requisits.

1. Documentació identificativa: CIF, NIF, NIE.

2. Acreditació del número de compte bancària

3. Certificació / acreditació de la Seguretat Social de les persones ocupades a data 31/12/2020.

4. Certificació censal de l’Agència Tributària d’alta d’activitat, epígraf fiscal i domicili fiscal.

5. Documentació fiscal on conste el resum anual de la facturació dels exercicis 2019 i 2020.

6. Informe de vida laboral de l’empresa (CCC) i de les persones autònomes (representant, col·laboradors, societàries)

7. Certificació d’alta com a persones autònomes emesa per la seguretat social.