EL PLENARI D’AHIR VA APROVAR ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PER AL 2021

L’Ajuntament d’Altea aprova els Pressupostos Municipals per al 2021, uns pressupostos amb marcat caracter social

Al plenari celebrat ahir  la Corporació Municipal va el pressupost municipal d’Altea per al 2021 té una previsió d’ingressos de 32.175.237€; una previsió de despesa de 31.967.815€ i un superàvit de 195.421€.

Dins d’aquests pressupostos cal destacar que les partides que més han vist incrementades la seua quantia han estat les destinades a foment de l’ocupació i inserció laboral en què s’invertiran 30.000€; a Educació, la partida ha passat de ser de 277.500€ a 348.200€; en Benestar Social s’ha augmentat la partida d’assistència social per emergències en 86.000 i la partida de benestar animal que s’ha dotat de pressupost propi; i un destacat augment en 150.000€ de la partida d’emergència social. A més dir que el  fons de contingència, que és el matalàs de seguretat de què es pot fer ús per atenuar l’impacte dels imprevistos que puguen sorgir durant l’exercici, aquest any serà de 156.544€.

Els Pressupostos Municipals han comptat amb els vots favorables de Compromís i PSOE; l’abstenció de Ciutadans, que ha reclamat més inversió en manteniment de les zones perimetrals i en el foment del Turisme i el vot en contra de PP.