LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL POSA EN MARXA EL SERVEI “SASEM” PER ATENDRE A PERSONAS AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL

José Luís León Gascón ha informat de la posada en marxa de SASEM, el nou servei que atendrà al departament de Benestar Social a les persones que presenten problemes de salut mental

José Luis León Gascón, edil de Benestar Social, ha informat de la posada en marxa del nou servei d’atenció al ciutadà, SASEM , que atendrà de manera integral a persones diagnosticades de malaltia mental greu i crónica “SASEM es tracta d´un servei subvencionat per la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives que naix davant la necessitat d´atenció a persones amb malaltia mental per a que tinguen un espaci d’atenció al nostre municipi que estarà format per un equip multidisciplinar comptant amb  Sandra Alonso, psicòloga i Enrique Ivorra, treballador social; tots dos amb ampli coneixement i formació a l’àrea de salut mental, cosa que els proporciona una visió psicosocial de la persona amb malaltia mental, de la seua família i del seu entorn més proper”.

Jose Luis León Gascón ha també ha detallat que, “es poden beneficiar d’este servei de forma gratuïta totes les persones d’entre 18 i 65 anys empadronades a Altea amb problemes greus de salut mental”. “Este servei especialitzat municipal es presta en l’horari de 9:00 a 14:00h, de dilluns a divendres al Centre Social. Totes aquelles persones o familiars que necessiten informació o desitgen assessorament i orientació poden sol·licitar cita prèvia telefonant al  966 882 702”.

El regidor de l’àrea també ha abordat la integració destacant que  “a través d’este servei es pretén aconseguir que les persones usuàries i les seues famílies es vinculen a tots els recursos comunitaris culturals, esportius, formatius, entre d’altres, de què disposa Altea; així com estar en continu contacte amb altres entitats, ressaltant l’Associació comarcal AFEM, amb la qual l’Ajuntament d’Altea col·labora des de fa anys, reconeixent la gran tasca que desenvolupen en el camp de la salut mental”.

D’un altra part la psicòloga del servei ha fet referència als perfils de les persones a qui va dirigit este servei; “atenem per exemple persones que disposen d’escàs o cap suport familiar i que requereixen una intervenció al seu domicili per garantir les necessitats bàsiques i promocionar la seua autonomia; persones que, després d’un ingrés en una unitat psiquiàtrica necessiten suport específic per a la tornada al domicili i inclusió al seu entorn comunitari, o persones que no tenen les habilitats suficients per viure de forma autònoma o amb dificultats de vinculació amb els recursos”. Ha explicat Sandra Alonso, que ha afegit que “es fa el seguiment en coordinació amb la Unitat de Salut Mental per treballar el compliment del tractament farmacològic, la conscienciació de la malaltia i el maneig dels símptomes de la patologia”.

Per part seua, Enrique Ivorra ha assenyalat que, “el valor diferenciador del SASEM és la forma de treball, que és principalment l’atenció domiciliària i comunitària al barri per potenciar la motivació, l’adquisició d’hàbits de la salut, activitats de la vida diària i millorar la qualitat de vida. A més que es busca la integració a la comunitat i facilitar a la persona l’accés a tots els recursos de l’entorn social, sanitari, ocupacional, formatiu, laboral, de oci i temps lliure”.

Este servei, que treballa en coordinació amb el Servei de Promoció de l’Autonomia i Dependència dels serveis socials municipals, la responsable del qual és Ana Ibañez, que ha volgut ressaltar que “un dels objectius principals del servei és la de prevenir futures crisis, recaigudes, suport al cuidador principal i les famílies, evitar la sobrecàrrega i sobretot eludir ingressos a institucions de les persones amb problemes greus de salut mental”.

Braulio Cencerrado, coordinador de Benestar Social, ha parlat sobre SASEM assenyalant que  “per primera vegada dins dels serveis socials municipals comptem amb este recurs especialitzat, proper, accessible, ubicat a la nostra localitat i la posada en marxa del qual suposa el reconeixement i el respecte a les persones amb problemes de salut mental i a la seua condició com a integrant de la societat alteana”.

Per últim José Luís León Gascón, qui es mostrava més que satisfet per la posada en marxa de SASEM ha destacat que  “la posada en marxa del SASEM suposa un pas import en l’atenció d’un col·lectiu que no comptava amb un recurs social al nostre municipi i per tant és una mostra més de la ferma aposta de l’Ajuntament de Altea per les polítiques socials municipals, per donar una resposta institucional efectiva i propera i en darrer terme, per la millora de la qualitat de vida de tota la societat alteana”.