EDUCACIÓ ANUNCIA LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A MATERIAL ESCOLAR INFANTIL

La regidora d’Educació, Vicenta Pérez Barber,  anuncia la convocatòria d’ajudes per a material escolar infantil destinada a alumnat matriculat als centres públicas alteans durant el curs 2021-2022

Vicenta Pérez, edil d’Educació, ha anunciat que  ja es poden sol·licitar les ajudes d’adquisició de material escolar per a l’alumnat d’Educació Infantil matriculat en centres escolars públics d’Altea durant el curs 2021-2022 que, tal com ha explicat  “l’objecte de la present convocatòria és el de subvencionar la despesa realitzada per les famílies empadronades a Altea, en el cost del material escolar socialitzat designat per cada centre i que s’abona a través de les AMPAS; a més de l’adquisició dels quadernets de l’alumnat matriculat en Educació Infantil en centres públics escolars situats en la localitat en el present curs”.

Vicenta Pérez Barber, edil d’Educació

La regidora també ha informat dels barems d’aquestes ajudes que es basen en la renda familiar “es subvencionarà el total de les despeses si la renda familiar, entesa esta com la suma de les rendes obtingudes per tots els membres majors d’edat que componguen la unitat familiar, dividida entre tots els seus components és inferior o igual al 75% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). Si la renda familiar és inferior o igual al 90% del IPREM anual, se subvencionarà: 50% de les despeses per al primer fill; 60% de les despeses per al segon fill i 70% de les despeses per als següents fills.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 3 de novembre de 2021,  inclusivament, i s’hauran de presentar telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Altea (https://altea.sedelectronica.es) o presencialment amb cita prèvia, en les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC).

Les bases de la convocatòria, sol·licitud i documentació relativa a l’ajuda es poden consultar en la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Altea i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.