CONVOCADES LES AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER ALS CURSOS D’INFANTIL

La Regodria d’Educació, que encapçala Vicenta Pérez Barber, informa de la nova convocatòria d’ajudes per l’adquisició de material escolar d’Educació Infantil per al curs 20/21

Vicenta Pérez, edil de l’àrea d’Educació, ha informat que ja es poden sol·licitar les ajudes per l’adquisició de material escolar dirigides a l’alumnat d’Educació Infantil que estiga matriculat en centres escolars públics del municipi per aquest curs 20/21.

Tal com afirmava la regidora «aquesta convocatòria té com a fi subvencionar la despesa en material escolar realitzada per les famílies amb filles i fills cursant infantil, a més d’ajudar en l’adquisició dels quadernets de l’alumnat d’ Educació Infantil aquest curs».

A més Vicenta Pérez ha volgut destacar que «van a subvencionar-se el total de les despeses si la renda familiar, es a dir, la suma de les rendes obtingudes per tots els membres majors d’edat que componguen la unitat familiar, dividida entre tots els seus components és inferior o igual al 75% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). En cas que la renda familiar és inferior o igual al 90% del IPREM anual, es subvencionarà: 50% de les despeses per al primer fill; 60% de les despeses per al segon fill i 70% de les despeses per als següents fills».

Des d’avui 24 de setembre fins al 23 d’octubre de 2020 hi ha de plaça per presentar les sol.licituds, tots dos inclusivament, i s’hauran de presentar al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Altea. A més dir que les bases de la convocatòria, sol·licitud i documentació relativa a l’ajuda es poden consultar en la web de l’Ajuntament d’Altea www.altea.es i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.